UTCC Home
 
         
 

ข่าวการค้าการลงทุน

Mercosur | Colombia | MexicoChile / Peru | Latin America |  Other |


 
 

China Spurs Brazil Soy Boom
จีนกระตุ้นการเติบโตธุรกิจด้านถั่วเหลืองในบราซิล

Norway Business in Brazil Grow
ธุรกิจของชาวนอร์เวย์กำลังเติบโตในบราซิล

Brazil's Amazon rainforest farmers debate new land law
ชาวนาในป่าอเมซอนของบราซิลโต้วาทีเรื่องกฎหมายที่ดินฉบับใหม่

Vale Acquires Stake in Amazon Hydropower Project After Ouster of Agnelli
บริษัท Vale ได้ถือหุ้นส่วนในโครงการพลังงานน้ำในป่าอเมซอน หลังจากที่ผลักไล่ Agnelli

Brazil launches scheme to lift millions out of poverty
รัฐบาลบราซิลเปิดแผนการที่จะทำให้พลเมืองจำนวนหลายล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน

Brazil grants building permit for Belo Monte Amazon dam
บราซิลอนุญาตการสร้างเขื่อนสำหรับ เบโล มอนเต ณ ป่าอเมซอน

Harvard’s Presence in Brazil
การปรากฏตัวของฮาร์วาร์ดในประเทศบราซิล

Telefonica to Invest US$14.7B in Brazil
Telefonica การลงทุน 14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในบราซิล

GDP: Brazil Passed Italy
GDP: บราซิลแซงหน้าอิตาลี

more news

 

Colombia Tourism Grows
การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในโคลอมเบีย

Greystar : Colombia Permits This Year
โคลอมเบียอนุมัติ เหมืองทองคำ เกรย์สตาร์ ให้ผ่านในปีนี้

Colombia: Bogota Hotel Boom
โรงแรมในเมืองโบโกต้า โคลอมเบีย กระแสแรง

Who Supports the Colombia FTA?
ผู้สนับสนุนข้อตกลงเขตการค้าเสรีโคลอมเบีย

Colombia FTA This Year
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ประเทศโคลอมเบีย

 

more news

 
         
 

 

 

 

 

 

more news

 

 

 

 

 

 

more news

 
         
 

 

 

 

 

 

more news

 

 

 

 

 

 

more news

 
         
         
         

 


 

 

 
 
SEA-LAC Trade Center : The Southeast Asia and Latin America Trade Center : University of the Thai Chamber of Commerce
126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand. Tel. +66-2697-6641-2 Fax. +66-2277-1803 E-mail : sealac@utcc.ac.th