ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ปีที่ 2  ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม - มิถุนายน  2558
 
บทความวิจัย
1. โมเดลองค์ประกอบความรู้และทักษะที่สำคัญของบัณฑิต IT ในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ และ
  สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
2. ระบบคลังข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตรวจสอบ: กรณีศึกษา สำนักงานตรวจสอบภายใน สำ�
  อรรณพ สัมพันธวรบุตร และ สุวรรณี อัศวกุลชัย
3. การศึกษาการแจกแจงของผลต่างระหว่างราคาปิดและเปิดของ SET Index และ SET50 Index
  วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี และ นิศากร จุลรักษา
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการ
  สุวรรณี อัศวกุลชัย
 
บทความวิชาการ
- - ไม่มี - -
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย