ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  2557
 
บทความวิจัย
1. การประเมินลาดหินของเหมืองหินคาร์บอเนตโดยใช้วิธีการถ่ายโอนตาข่ายมิติและการจำแนกมวลหิน
  ดนุพล ตันนโยภาส
2. เกมเมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก
  สุวรรณี อัศวกุลชัย
3. เปรียบเทียบการใช้ 3 Apps StatViz, Stats Pad และ TC-Stats ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวบน iPad
  นภาพร อุทยานวุฒิกุล
4. ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
  สุวรรณี อัศวกุลชัย และ เดวิช บรรเทา
 
บทความวิชาการ
1. อากาศพลศาสตร์สำหรับการขี่จักรยานและเทคนิคในการลดแรงต้านอากาศ
  สืบสกุล คุรุรัตน์ และ ชินธิป บุญโชคหิรัญเมธา
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย