ผู้ดูแลระบบ   
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
   ปีที่ 1  ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม-มิถุนายน  2557
 
บทความวิจัย
- - ไม่มี - -
 
บทความวิชาการ
1. เทคโนโลยีการหล่อเย็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซ
  สืบสกุล คุรุรัตน์
2. การประยุกต์ใช้การสื่อสารระยะสั้นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
  พรรณเชษฐ ณ ลำพูน
3. กลไกการรักษาความคงตัวของอิมัลซันเชิงซ้อน
  พิชญอร ไหมสุทธิสกุล
4. การพัฒนาขนมไทยพลังงานต่ำ
  อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ และ อัญชัน ชุณหะหิรัณย์
5. ไอศกรีมและแนวโน้มตลาดของไอศกรีม
  อภิญญา เจริญกูล และ อัญชัน ชุณหะหิรัณย์
 
บทความปริทัศน์
- - ไม่มี - -
 
บทวิจารณ์หนังสือ
- - ไม่มี - -
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย