ผู้ดูแลระบบ  
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
วารสารวิชาการ
ติดต่อ
 
 
 
 
 
ติดต่อคณะ
 
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02)697-6805
โทรสาร (02)277-4491
e-mail: lawjournal@utcc.ac.th
 
อาจารย์ ดร.อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล

โทรศัพท์ (02)697-6770
e-mail: apinya_bun@utcc.ac.th
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย