ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
  วันที่ 9 สิงหาคม 2551 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Executive MBA Program) ได้ร่วมกันลงขันทั้งรุ่นเปิดบริษัทฝึกอบรม Training and Consultant ภายใต้ชื่อ PLM Group

โดยมีที่ทำการบริษัทอยู่ที่ หมู่บ้านลัดดารมย์ Q.House ซอยวัชรพล บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการทำบุญเปิดบริษัทใหม่และเลี้ยงพระเพล รวมทั้งเจิมป้ายบริษัทเพื่อเป็นสิริมงคล นับเป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรที่นักศึกษาได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร exmba มาดำเนินธุรกิจ ขอให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบผลสำเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ ต้องการติดต่อและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.plmgroup.co.th

..................................................................................................................................................................

    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร Executive MBA Program คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 15 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551 เวลา 12.30 – 22.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร 7 ชั้น 12

โดยได้เชิญนายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชายทางด้านจิตวิทยาผู้บริหาร มาบรรยายเรื่อง “ทำงานและเรียนอย่างไร..... ไม่เครียด...... มีความสุข..... และประสบความสำเร็จ” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 15 ได้รับฟังแนวคิดในการบริหารเวลาและบริหารชีวิตให้เกิดดุลยภาพ เป็นพื้นฐานความสำเร็จในอนาคต บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข และเบิกบาน เนื่องจากนายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ มีความสามารถในการถ่ายทอด โดยเนื้อหาที่ได้รับจากการฟังบรรยายจะเป็นประโยชน์ที่ผู้บริหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่าทุกรุ่น ได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องในงานครั้งนี้ด้วย

..................................................................................................................................................................
 
    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดบ้านริมน้ำบางปะกงบรรยากาศโรแมนติค ณ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร exmba หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ประชุมกรรมการ exmba สัญจร เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพของกรรมการ exmba และแนวคิดการทำงานใหม่ ๆ โดยการสัญจรครั้งนี้ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ในฐานะเจ้าบ้านได้พากรรมการทุกท่านไปกราบนมัสการหลวงพ่อโสธร เพื่อเป็นสิริมงคล และเที่ยวชมแวะชิมขนมอร่อยที่ตลาดร้อยปีแปดริ้ว ในบรรยายกาศตลาดเก่าแก่ติดริมน้ำของแปดริ้ว จากนั้นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ จึงได้พาทุกคนเข้าพักผ่อนที่บ้านริมน้ำ รับประทานอาหารแสนอร่อย ซึ่ง ดร.ธีธัช สุขสะอาด ได้เซอร์ไพรส์กรรมการทุกท่าน โดยการขับเรือให้กรรมการทุกท่านนั่งชมบรรยากาศแม่น้ำบางปะกงยามเย็น ที่เห็นแสงพระอาทิตย์ตกเรืองรองอยู่ รู้สึกสดชื่นลมพัดเย็นสบาย ทุกคนมีความสุขและประทับใจกับการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมาก แล้วต้องมีครั้งต่อไปแบบนี้แน่นอน

..................................................................................................................................................................
 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Executive MBA (exmba) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2551

เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และมหาบัณฑิตทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 15 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 เวลา 18.00 – 19.00 น. โดยมี ดร.ถกล นันธิราภากร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

..................................................................................................................................................................
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะผู้นำ-ผู้บริหาร”

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการแก่มหาบัณฑิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 15 รวมทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สาธารณชนบุคคลภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 หัวข้อ (15 ชั่วโมง) โดยหัวข้อที่ 4 คือ “กลยุทธ์การพัฒนาและศิลปะการเป็นผู้นำ (Leadership)” เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551 เวลา 18.00 – 21.00 น. วิทยากรคือ อาจารย์สุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ที่มีประสบการณ์และศิลปะการเป็นผู้นำในองค์กรบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์หลาย ๆ บริษัท มีความสามารถในการถ่ายทอด นักศึกษาและศิษย์เก่า exmba รวมทั้งบุคคลภายนอก ได้รับประสบการณ์ ข้อคิดข้อปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาที่หลากหลายที่มีคุณค่านอกเหนือจากตำรา

..................................................................................................................................................................
 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะผู้นำ-ผู้บริหาร”

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการแก่มหาบัณฑิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 15 รวมทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สาธารณชนบุคคลภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 หัวข้อ (15 ชั่วโมง) โดยหัวข้อที่ 3 คือ “กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน” เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 18.00 – 21.00 น. วิทยากรคือ อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ตำแหน่งบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Thaicoon และ เป็นนักจัดรายการฝีปากคม Business Connection คลื่นความคิด FM.96.5 ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะ มีความสามารถในการถ่ายทอด นักศึกษาและศิษย์เก่า exmba รวมทั้งแฟนพันธ์แท้รายการ Business Connection และบุคคลภายนอก ได้รับประสบการณ์ ข้อคิด ข้อวิจารณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งแหล่งตำราความรู้ที่วิทยากรแนะนำด้วย

..................................................................................................................................................................
 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Executive MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะผู้นำ-ผู้บริหาร”

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการแก่มหาบัณฑิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 15 รวมทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สาธารณชนบุคคลภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 หัวข้อ (15 ชั่วโมง) โดยหัวข้อที่ 2 คือ “เทคนิคการเจรจาต่อรอง” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. วิทยากรคือ อาจารย์คชาภูมิ ศิริชนะชัย ผู้บริหารจากบริษัทเดวิด แอนด์ หลุยส์ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรองเพื่อทำธุรกิจมานาน มีความสามารถในการถ่ายทอด นักศึกษาและศิษย์เก่า exmba รวมทั้งบุคคลภายนอก ประเมินผลข้อนี้ว่าฟังแล้วเป็นประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง

..................................................................................................................................................................
 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร Executive MBA (exmba) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะผู้นำ-ผู้บริหาร”

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการแก่มหาบัณฑิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 15 รวมทั้งเพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สาธารณชนบุคคลภายนอก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 หัวข้อ (15 ชั่วโมง) โดยหัวข้อแรกคือ “กลยุทธ์การนำเสนอสำหรับผู้บริหาร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 18.00 – 21.00 น. วิทยากรคือ อาจารย์ตรรกะ เทศศิริ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเสนอโดยตรง มีความสามารถในการถ่ายทอด นักศึกษาและศิษย์เก่า exmba รวมทั้งบุคคลภายนอก ทั้งสนุกและได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างยิ่ง และขอให้ทางหลักสูตรฯ จัดหัวข้อแบบนี้อีก

..................................................................................................................................................................
 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร EX-MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรม”กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอผลงาน/แผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

เป็นโครงการเสริมสร้างคุณภาพมหาบัณฑิตให้แก่นักศึกษารุ่นที่ 13 และ 14
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร EX-MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรม”กลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอผลงาน/แผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นโครงการเสริมสร้างคุณภาพมหาบัณฑิต ครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้บริหาร และการเตรียมพร้อมก่อนการนำเสนอผลงานหรือแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีความสามารถในการถ่ายทอด และเนื้อหาที่ได้รับจากการฟังบรรยายจะเป็นประโยชน์ที่ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง คือ อาจารย์ภานุวัชร ใจมั่นและคณะ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ บ้านไพรวัลย์ อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานครื้นเครงเปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้รับความรู้และประยุกต์จากการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก จนนักศึกษา recommend ว่าอยากให้จัดโครงการนี้กับรุ่นต่อ ๆ อีก

..................................................................................................................................................................
 
  นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 13 และคณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร Executive MBA Program คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานช็อกโกแลต Cailler อ่านว่ากาเย่ ณ เมือง Broc ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2550 เป็นช็อกโกแลตยี่ห้อเก่าแก่ของสวิสรสชาติอร่อยมาก แต่บริษัทเนสเล่ได้ควบกิจการเอาช็อกโกแลตอร่อยมาทำตลาดถือเป็นกลยุทธ์ที่ดีของเนสเล่ เขาจัดแสดงให้ดูตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิตช็อกโกแลต มีตัวอย่างกลิ่นช็อกโกแลตให้ดมอยู่ในท่อที่จัดเตรียมไว้ แต่กระบวนการผลิตให้ดูห้องวีดีทัศน์ที่มีหลาย ๆ จอ มีผู้บริหารสรุปภาพรวมของบริษัท และมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกนำชมกระบวนการผลิตตอบข้อซักถามของนักศึกษามากมายจนเจ้าหน้าที่ตอบแทบไม่ทัน ได้ความรู้และประสบการดีมาก และมีห้องให้ชิมช็อกโกแลตนานาชนิด ทุกคนที่ไปชิมสารพัดชนิดจนชิมไม่ไหว ซึ่ง ช็อกโกแลต 10 ชิ้นสามารถให้พลังงานได้ทั้งวัน หลังจากที่เสร็จภารกิจดูงานแล้วนักศึกษาและคณาจารย์ก็ได้ไปทัศนศึกษายังสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน และอิตาลี เช่น ไปขึ้นเขา Matterhorn เมือง Zermatt เพื่อตะลุยหิมะและเข้าชมพิพิธภัณฑ์หอดูดาวที่นั่น เป็นต้น

..................................................................................................................................................................
 
  นักศึกษารุ่นที่ 13 และคณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร Executive MBA Program คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จัด Bowling Welcome Party แก่นักศึกษารุ่นน้องรุ่นที่ 14 เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ที่เปิดภาคเรียนใหม่ให้กับนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 15.00- 19.00 น. ณ เมเจอร์โบว์ สาขารัชโยธิน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นการยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและอาจารย์ในหลักสูตร ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกในครั้งต่อไป

..................................................................................................................................................................
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร ( Executive MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน Academic Week ในโอกาสครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตร และบริการวิชาการข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจที่เป็นปัจจุบันแก่บุคคลภายนอกและสาธารณชน โดยจะมีการสัมมนาเรื่อง “ กลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้รอดและรุ่งในปี 51” เวลา 9.00 - 12.00 น. และ “ กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าไทยให้โดนใจลูกค้าตลาดไทยและเทศ” เวลา 13.00 - 16.00 น. วัน พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2551 ณ ห้อง 10201 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

..................................................................................................................................................................
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร EX-MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 14 เยี่ยมชมโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 9 มกราคม 2551

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร EX-MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายให้นักศึกษาของหลักสูตรได้มีโอกาสดูงาน และพบปะรับฟังแนวคิดอันเป็นประโยชน์จากผู้เชื่อวชาญในธุรกิจด้านต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้นำนักศึกษาจำนวน 34 คนขรับฟังการบรรยายเรื่อง TOYOTA Production System และดูงานในสายการประกอบรถยนต์ ในวันที่ 9 มกราคม 2551

..................................................................................................................................................................
 
 
     

UTCC Ex-MBA Office, Executive MBA Program, Graduate School
12th Floor, Building 7, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand 10400

Copyright © 2009 http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/exmba. All Rights Reserved.