ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร หรือเรียกสั้นๆ ว่า ExMBA ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้รับการยอมรับในวงการศึกษามากว่า 15 ปี ในความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ให้กับผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหาร ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต เพราะที่นี่เราจะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในแต่ละด้านของการทำงานเช่น การจัดการ การตลาด การเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งยังมุ่งเน้นในด้านจริยธรรมในการทำธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาที่จบออกไปเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของสังคมไทย และสังคมโลก และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ท่านสำหรับความเป็นผู้นำในองค์กรที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ แล้วพบกันที่ UTCC ExMBA นะครับ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด

 

UTCC Executive MBA program is one of the MOST RESPECT GRADUATE BUSINESS PROGRAMS in Thailand. Graduates are armed with strong analytical and communication skills, a solid understanding of finance, marketing, operations, and perhaps even more importantly, a solid, ethical grounding. In short, THEY ARE PREPARED to assume key management and leadership positions.

Dr. Titus Suksaard

...................................................................................................................................................................

เน้นมุมมองเชิงกลุทธ์ในทุกมิติของการบริหารงาน นักศึกษาได้รับประสบการณ์บริหารและความคิดสร้างสรรค์จากเกมธุรกิจจำลอง และการดูงานทั้งในและต่างประเทศ บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างใกล้ชิด สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรต่างๆ ค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 320,000 บาท (แบ่งชำระเป็น 6 งวด) รวมอาหาร หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียน การดูงานทั้งในและต่างประเทศ ราคาขนาดนี้คุณภาพขนาดนี้ หาไม่ได้อีกแล้ว! มหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมือง เดินทางแสนสะดวก

 
     

UTCC Ex-MBA Office, Executive MBA Program, Graduate School
12th Floor, Building 7, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand 10400

Copyright © 2009 http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/exmba. All Rights Reserved.