รายละเอียดโครงการ | ลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อ
 
Students' Social Responsibility
 
สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
เป้าหมายของโครงการ
  1. เพื่อบริการสังคม
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ลักษณะงาน
นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสื่อสารร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวโดยนักศึกษาจะได้รับการอบรมจากโครงการก่อนการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ
นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การแบ่งปันเวลา เพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งได้การบันทึกกิจกรรมจำนวน 12 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานช่วงภาคปลาย ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ในวันเสาร์/อาทิตย์ จำนวน 2 ครั้ง เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
ถนนราชดำเนิน สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2559
การสมัครโครงการอาสาสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2559
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สมัครโดยการลงทะเบียน online และผ่านการคัดเลือกจากโครงการโดยการสัมภาษณ์
* นักศึกษาในโครงการทุกคนต้องเข้ารับการอบรมจากโครงการก่อนปฏิบัติงานในเดือนมกราคม มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ *
 
ตารางเวลาโครงการ
  • พ.ย. - ธ.ค. ลงทะเบียน online
  • 19 มกราคม สัมภาษณ์
  • 26 มกราคม ปฐมนิเทศและอบรม
  • ก.พ. - มี.ค. ปฏิบัติงาน
สอบถามรายละเอียดติดต่อ ผศ.สุชาดา (ห้อง 3104), ผศ.ดร.ตั๊กวา (ห้อง 3104), ผศ.ดร.บุหงา (อาคาร 17 ชั้น 3)
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2016 All rights reserved.