รายละเอียดโครงการ | ลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อ
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Students' Social Responsibility
 
คำชี้แจง :
  1. สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยว
  4. สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2559
สมัครโครงการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ตำรวจท่องเที่ยว
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Miss
รหัสนักศึกษา
โทรศัพท์มือถือ
e-mail
   
 
   
 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2016 All rights reserved.