ระยะเวลาการรับสมัคร

1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566

ระยะเวลาการอบรม
 • 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566 เข้าอบรม E-learning 5 หลักสูตร จาก SET
 • 12 มิถุนายน 2566 work Shop & Pitching
คุณสมบัติ และค่าลงทะเบียน

นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รวมทั้งนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2565 นี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการสมัคร
 • ขั้นตอนที่ 1 << สมัครออนไลน์ >>
 • ขั้นตอนที่ 2 สมัครสมาชิกเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์ SET เพื่อเข้าอบรม E-learning ให้ครบ 5 หลักสูตร << สมัครสมาชิก >>
  1.SED1002 : Entrepreneurship in Organization
  2.EFD1006 : Finance for Starting Business
  3.ESD1002 : Pitching Technique
  4.ESD1004 : Innovation Mindset
  5.BMD1004 : Digital Marketing
  หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านการอบรม 5 หลักสูตรนี้ก่อน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จึงจะผ่านเข้าร่วมการทำ Workshop ขั้นต่อไปได้
 • ขั้นตอนที่ 3 หลังผ่านการอบรม E-learning 5 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์ SET แล้ว นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับแจ้ง Link เพื่อเข้าร่วม Workshop ผ่าน UTCC E-mail ภายในวันที่ 10 มิถุยายน 2566 จากข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1 และ 2
 • ขั้นตอนที่ 4 เข้าร่วมการทำ Workshop แบบ Online และเข้าร่วม Pitching ร่วมกับ HR จากบริษัทชั้นนำ แบบ Onsite

** เมื่อผ่านทุกขั้นตอน นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม **

ติดต่อสอบถาม
สหกิจศึกษา กองวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
 • โทรศัพท์ : 02-697-6338, 02-697-6339
 • โทรสาร : 02-692-3053, 02-276-5160
 • Website : www.utcc.ac.th/thenextgen

    สนใจสมัคร คลิกที่นี่ !!!    


© 2022 UTCC All Right Reserved