กฎระเบียบการใช้ศูนย์ IDE Center

   

1. หลังจากที่ใช้พื้นที่ของ IDE Center เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณาจัดวางและเก็บทรัพย์สินของ IDE Center ทุกชิ้นให้เป็นเหมือนเดิม รวมถึง อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

2. เมื่อท่านมีความประสงค์จะขอใช้จอโทรทัศน์เสร็จ ไมโครโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 7 วันทำการ

3. ผู้ใช้พื้นที่จะต้องแสดงความประสงค์จองพื้นที่ IDE Center ล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนวันที่จัดกิจกรรม

4. ทุกรายการจองใช้พื้นที่ศูนย์ IDE Center จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯก่อนเข้าจัดกิจกรรม

5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่ม และ อาหารเข้ามาภายในศูนย์ ยกเว้นอาหารประเภท กล่องอาหารว่าง และ น้ำเปล่า เท่านั้น

6. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ IDE Center ผู้จัดกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดตามกฎระเบียบของศูนย์ฯ

7. ในกรณีที่เกิดความเสียหายและจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ชิ้นใหม่ ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด

8. กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ในช่อง Summary บริเวณด้านล่างของระบบจองห้อง IDE center ก่อนกด save เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขออนุมัติคำร้องขอใช้พื้นที่ของท่าน

- วัตถุประสงค์ 
- รายละเอียดของกิจกรรม
- เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้
- หากเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โปรดระบุชื่อหน่วยงานของท่าน

 


ยอมรับ
ไม่ยอมรับ

 

 
   

 

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2017 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย