ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรละ 4-5 วัน ตามแต่ละหลักสูตรจะกำหนด (ฟังการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด)

คุณสมบัติ และค่าลงทะเบียน
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาชั้นปีเกิน
  อัตราค่าสมัคร จำนวน 500 บาท/กลุ่มธุรกิจ
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น
  อัตราค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท/กลุ่มธุรกิจ
 3. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือครอบครัวศิษย์เก่าฯ / สมาชิกสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  อัตราค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท/กลุ่มธุรกิจ
 4. บุคคลภายนอก นอกเหนือจากข้อ.1 - ข้อ.3
  อัตราค่าสมัคร จำนวน 2,000 บาท/กลุ่มธุรกิจ
ขั้นตอนการสมัคร
 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.utcc.ac.th/cookbook
 • การชำระเงิน
  โอนเงินเข้าชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารกรุงเทพ
  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 176-0-81360-8
 • การส่งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งผลการชำระเงิน
  - ส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินมายัง https://forms.gle/Xm6X1JYoiKVRUMpZ8
  - พร้อมทั้งแจ้งผลการชำระเงินมายัง คุณณวัสน์/คุณสุภาณี หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6339 หรือ 02-697-6879 จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
กลุ่มธุรกิจ ช่วงเวลาการอบรม สถานที่
กลุ่ม The Next GEN รับเฉพาะนักศึกษา มกค. และต้องผ่านการเรียน 5 หลักสูตรดังนี้ มี.ค. - พ.ค. 2565 Online
กลุ่มการบริหารจัดการภาษีอากร พฤษภาคม 2565 Online
กลุ่มธุรกิจการค้าออนไลน์และการใช้สื่อการตลาดแบบดิจิทัล มีนาคม 2565 Online
ติดต่อสอบถาม
สหกิจศึกษา กองวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
 • โทรศัพท์ : 02-697-6338, 02-697-6339
 • โทรสาร : 02-692-3053, 02-276-5160
 • Website : www.utcc.ac.th/cookbook

    สนใจสมัคร คลิกที่นี่ !!!    


© 2022 UTCC All Right Reserved