การรับสมัคร
กลุ่มการอบรม
กำหนดการอบรม
ลงทะเบียนเข้าอบรม
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
   
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 – 4
   
วิธีการสมัคร
 • ชำระค่าลงทะเบียนที่กองการเงิน จำนวน 500 บาท/กลุ่ม (เก็บใบเสร็จไว้เพื่อดำเนินการต่อไป)
 • สมัครออนไลน์ ที่นี่ (ต้องใส่เลขที่ใบเสร็จค่าลงทะเบียน)
 • สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร หากเวลาไม่ทับซ้อนกัน
   
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เรียนรู้จากนักธุรกิจมืออาชีพ
 • สัมผัสประสบการณ์จริง ดูงานทุกกลุ่มวิชา
 • ได้ชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติระดับคณะวิชา 15 ชั่วโมง
 • บันทึกผ่านการอบรมใน transcript
 • ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม Cookbook
 
 

กลับสู่ด้านบน

 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2013 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย