การรับสมัคร
กำหนดการอบรม
กลุ่มการอบรม
ลงทะเบียนเข้าอบรม
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการสมัคร
 • วันที่ 14 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2559
   
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 - 4 (รหัส 55 และรหัส 56)
   
วิธีการสมัคร
 • ชำระค่าลงทะเบียน Cookbook ที่โครงการสหกิจศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 จำนวน 500 บาท
  (เก็บใบเสร็จไว้เพื่อดำเนินการต่อไป)
 • สมัครออนไลน์ ที่นี่ โดยต้องใส่เลขที่ใบเสร็จค่าลงทะเบียน Cookbook
  (จึงจะสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้)
 
 

กลับสู่ด้านบน

 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2016 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย