การรับสมัคร
กลุ่มการอบรม
กำหนดการอบรม
ลงทะเบียนเข้าอบรม
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
 
ระยะเวลาการสมัคร ** ขยายเวลารับสมัคร **
 • กลุ่มธุรกิจธนาคาร ปิดรับสมัครวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
 • กลุ่มการมาตรฐานแห่งชาติ ปิดรับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
   
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 – 4
   
วิธีการสมัคร
 • ชำระค่าลงทะเบียนที่กองการเงิน จำนวน 500 บาท/กลุ่ม (เก็บใบเสร็จไว้เพื่อดำเนินการต่อไป)
 • สมัครออนไลน์ ที่นี่ (ต้องใส่เลขที่ใบเสร็จค่าลงทะเบียน)
 • สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 กลุ่มธุรกิจ หากเวลาไม่ตรงกัน
   
 
 

กลับสู่ด้านบน

 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย