ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรละ 4-5 วัน ตามแต่ละหลักสูตรจะกำหนด (ฟังการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน)

คุณสมบัติ และค่าลงทะเบียน
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 2-4 และนักศึกษาชั้นปีเกิน
  อัตราค่าสมัคร จำนวน 500 บาท/กลุ่มธุรกิจ
 2. บุคคลภายนอก
  อัตราค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท/กลุ่มธุรกิจ
ขั้นตอนการสมัคร
 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.utcc.ac.th/cookbook
 • การชำระเงิน
  - นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชำระเงินค่าสมัครที่กองการเงิน
  - บุคคลภายนอก ชำระเงินค่าสมัครผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/ชำระผ่านบริการ Mobile banking
  โอนเงินเข้าชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนาคารกรุงเทพ
  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 176-0-81360-8
 • การส่งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งผลการชำระเงิน
  - ส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินมายัง https://forms.gle/9aFXgdLxXSLrNGWW6
  - พร้อมทั้งแจ้งผลการชำระเงินมายัง
  คุณณวัสน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6339 หรือ
  คุณสุภาณี หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6897 หรือ
  https://www.m.me/UTCC.Cookbook จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
กลุ่มธุรกิจ ช่วงเวลาการอบรม
กลุ่ม The Next GEN  [เรียนฟรี! ไม่เสียค่าสมัคร]
นักศึกษาต้องผ่านการอบรม 5 หลักสูตรนี้ก่อน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จึงจะผ่านเข้าร่วมการทำ Workshop ขั้นต่อไปได้
1.SED1002 : Entrepreneurship in Organization
2.EFD1006 : Finance for Starting Business
3.ESD1002 : Pitching Technique
4.ESD1004 : Innovation Mindset
5.BMD1004 : Digital Marketing
>> รายละเอียดการอบรม
มี.ค. - เม.ย. 2566
กลุ่มการบริหารจัดการภาษีอากร

เพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมเปิดมิติการภาษีอากรตามหลักธรรมภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาษีอากรที่ดี โดยสัมผัสประสบการณ์จริงจากวิทยากร รวมทั้งร่วมสนุกกับสถานการณ์จำลองและดูงานที่กรมสรรพากร คุณจะรักในการเสียภาษี จากการอบรมในหลักสูตรนี้ (รับวุฒิบัตร จากกรมสรรพากร)

22 - 26 พ.ค. 2566
กลุ่มธุรกิจการค้าออนไลน์และการใช้สื่อการตลาดแบบดิจิทัล

ปฏิบัติการเรียนรู้เริ่มทำธุรกิจ การค้าออนไลน์ รวมถึงการใช้เครื่องมือการตลาดแบบดิจิทัล กับ เทรนเนอร์ ที่มีประสบการณ์จริงในแต่ละด้าน ทั้งจาก อีคอมเมิสร์ แพลตฟอร์มและสื่อสังคมออนไลน์ ตัวจริง ในห้องเรียนเราเน้นการทำ Workshop ไม่ต้องท่องจำทฤษฎีหรือขั้นตอนมากมาย ที่สำคัญต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำธุรกิจได้เลย

1, 18, 25 มิ.ย. และ 9 ก.ค. 2566
เวลา 13.00 - 16.00 น.

* โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 20 คน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถาม
สหกิจศึกษา กองวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
https://www.m.me/UTCC.Cookbook

    สนใจสมัคร คลิกที่นี่ !!!    


© 2023 UTCC All Right Reserved