ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม 2562

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรละ 4-5 วัน ตามแต่ละหลักสูตรจะกำหนด (ฟังการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 2-4 (รหัส 58-60) และนักศึกษาปีเกิน
 2. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือครอบครัวศิษย์เก่าฯ
 3. สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ค่าลงทะเบียน
 • นักศึกษา 500 บาท/กลุ่มธุรกิจ
 • บุคคลภายนอก (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือครอบครัวศิษย์เก่าฯ สมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) 1,000 บาท/กลุ่มธุรกิจ
วิธีการสมัคร
 • การสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.utcc.ac.th/cookbook
 • การชำระเงิน
  - นักศึกษา ชำระเงินค่าสมัครที่กองการเงินเท่านั้น
  - บุคคลภายนอก (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือครอบครัวศิษย์เก่าฯ สมาชิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
  ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/ชำระผ่านบริการ Mobile banking
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาซอยวิภาวดีรังสิต 2 (หอการค้า)
  ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 671-1-00129-6
 • การส่งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งผลการชำระเงิน
  ส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินมายัง E-mail : cookbookutcc@gmail.com
  พร้อมทั้งแจ้งผลการชำระเงินมายัง
  คุณอรวรรณ สุดสาลี หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6338 หรือ คุณสุภาณี อยู่สมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6339
  ** จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ **
กลุ่มธุรกิจ วัน - เวลาอบรม สถานที่
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง - ค้าปลีก

 

1 เมษายน 2562 ห้อง 7802 ตึก 7 ชั้น 8
2 - 5 เมษายน 2562 ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
กลุ่ม Design Thinking 8 – 11 พฤษภาคม 2562 ห้อง IDE อาคาร 1 ชั้น 1
กลุ่มธุรกิจระบบราง 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ห้อง 5402 อาคาร 5 ชั้น 4
กลุ่มธุรกิจการค้าออนไลน์และการใช้สื่อการตลาดแบบดิจิทัล 16 - 17, 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ห้อง 5403 อาคาร 5 ชั้น 4
กลุ่มการบริหารจัดการภาษีอากร 21 - 24 พฤษภาคม 2562 ห้อง 5404 อาคาร 5 ชั้น 4
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 (ห้องโครงการสหกิจศึกษา)
 • โทรศัพท์ : 02-697-6338, 02-697-6339
 • โทรสาร : 02-692-3053, 02-276-5160
 • Website : www.utcc.ac.th/cookbook

    สนใจสมัคร คลิกที่นี่ !!!    


© 2019 UTCC All Right Reserved