ระยะเวลาการสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 3 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2560
  ** กลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม รับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2560
  ** กลุ่มธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก รับสมัครถึง 6 มิถุนายน 2560
   
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3 - 4 (รหัส 56 และรหัส 57) และนักศึกษาปีเกิน
   
วิธีการสมัคร
 • ชำระค่าลงทะเบียน Cookbook ที่โครงการสหกิจศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 จำนวน 500 บาท
  (เก็บใบแสดงการชำระเงินที่ได้รับจากการสมัครไว้เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป)
 • สมัครออนไลน์ ที่นี่ โดยต้องใส่เลขที่การสมัครที่ได้รับหลังจากชำระค่าลงทะเบียน Cookbook
  (จึงจะสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้)
 
 

กลับสู่ด้านบน

 
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2017 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย