2553 | 2552 | 2551
ด้านบริหารธุรกิจ-บัญชี
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านมนุษยศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านนิเทศศาสตร์
 
ผลงานวิจัยและวิชาการด้านบริหารธุรกิจ - บัญชี
 1. ทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
  ผศ.สิริวรรณ โฉมจำรูญ
 2. การบริหารสินค้าและราคาของตราร้านค้าในยุคปัจจุบัน
  ผศ.ปราณี เอี่ยมละออภักดี
 3. การปรับตัวของธุรกิจในภาวะโลกร้อน
  ผศ.พฤทธิ์ เทศจีบ
 4. Applying the Service Profit Chain in a Health Service Industry: A Case of Private Hospital Listed in the Stock Exchange of Thailand
  ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์

กลับสู่ด้านบน
copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2015 All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย