หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
หลักสูตร
สนับสนุนการเงิน
เกณฑ์การคัดเลือก
วิธีการรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์
 

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
| | | | |โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2556
รับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มกราคม 2556


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร >>> 
 

| | | | |

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000 โทรสาร: 02-276-2126