หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบผลสอบรอบ 1
ตรวจสอบห้องสอบรอบ 2
วันเวลาทดสอบ
สถานที่สอบ
ติดต่อสอบถาม


 
ตรวจสอบผลสอบ

รหัสนักศึกษา( เช่น 5401100001 )

!! สำหรับนักศึกษาที่ต้องการตรวจสอบคะแนนของตนเอง สามารถ Download แบบคำร้องได้ที่นี่ !!

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2009 All rights reserved.