หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบผลสอบรอบ 1
ตรวจสอบห้องสอบรอบ 2
วันเวลาทดสอบ
สถานที่สอบ
ติดต่อสอบถาม


  วันเวลาทดสอบ (รอบที่ 2)

นักศึกษาจะได้รับการจัดสรรเพื่อเข้าสอบในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนี้

วันที่ เวลา
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 17:00 – 18:00 น.
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 17:00 – 18:00 น.
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 17:00 – 18:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 17:00 – 18:00 น.
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 17:00 – 18:00 น.

หมายเหตุ นักศึกษาต้องมาก่อนเวลาทดสอบอย่างน้อย 30 นาที

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2011 All rights reserved.