หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบผลสอบรอบ 1
ตรวจสอบห้องสอบรอบ 2
วันเวลาทดสอบ
สถานที่สอบ
ติดต่อสอบถาม


  สถานที่สอบ

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4

  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 5

  • ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารหอประชุม (อาคาร 15) ชั้น 2

copyright © University of the Thai Chamber of Commerce 2011 All rights reserved.