ติอต่อกองพัสดุ
แผนที่/เส้นทางการเดินทาง
ที่อยู่
แผนผังอาคารและหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400


โทรศัพท์ : 02-697-6062-4
โทรสาร  : 02-697-6061
หน้าแรก l เกี่ยวกับกองพัสด l โครงสร้าง l ภารกิจ l บุคลากร l ระเบียบพัสดุ l ติดต่อกองพัสดุ

Copyright © 2003 PATSADU : UTCC All rights reserved.