ค้นหา
สัมนาและกิจกรรม


• 07/03/11 ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนา Family Business การบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพขั้นสูง รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 ก.พ. 2554
• 07/12/10 บรรยากาศกิจกรรม Family Business กลุ่มบริษัท มินเซนแมชันเนอรี่ จำกัด วันที่ 4-5 ธ.ค.2553
• 07/12/10 FB&SMEs Center ร่วมกับ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาภายใต้ concept "Family Therapy" วันที่ 6-7 พ.ย.2553
• 01/11/10 FB&SMEs Center ร่วมกับ บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด จัดสัมมนาเสริมสร้างความสามารถของธุรกิจครอบครัว วันที่ 6-7 พ.ย.2553
• 07/10/10 ภาพงานเสวนาธุรกิจครอบรัวอยู่รอดอย่างมือาชีพในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม โฟร์ซีซัน ราชดำริ กทม
• 06/10/10 เอกสารประกอบการเสวนา รัก โลภ โกรธ หลง ในธุรกิจครอบครัว
• 20/09/10 เชิญร่วมงานสัมมนา Family Business ในวันที่พุธ 6 ตุลาคม 2553 นี้
• 22/07/10 งานสัมมนาการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
• 20/07/10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวระดับสูง (พสส.) วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
• 16/07/10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวระดับสูง (พสส.)
• 30/06/10 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการจัดการธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ
• 30/06/10 งานสัมมนาการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
• 30/06/10 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพชั้นสูง
• 25/06/10 ภาพกิจกรรมสัมมนา
• 22/06/10 VDO งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพ (รุ่นที่ 3)
• 04/06/10 โครงการคลังสมองพาณิชย์พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก
• 16/11/09 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเตือนภัยเพื่อรายงานสถานการณ์ SMEs ไทย ครั้งที่ 3/2552 สัญจร และ“SMEs จากเล็กสู่ความยิ่งใหญ่”
• 06/03/08 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และการเรียนรู้ (KLDP)
• 29/02/08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการเรียนรู้ (KLDP)
• 28/11/07 ร่วมตอบแบบสอบถาม Online เพื่อลุ้นเงินรางวัลกว่า 3000 บาท
• 25/10/07 โครงการ การพัฒนาระบบ International Trade แบบ “Switching Trade Strategy”
• 15/10/07 “ธุรกิจครอบครัว : พัฒนาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน”
• 05/10/07 กลยุทธ์การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น (Family Business on Stage)

 

 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs ( Family Business & SMEs Study Center ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตึก 7 ชั้น 12
เบอร์โทรศัพท์ 0-2-697-6351-2 โทรสาร 0-2697-6350