Google

www.google.com
Brandthaicenter
   

 

 
  ข่าวประกาศ (Announcement)  
     
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับช่องทางการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
     
           
        สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมโครงการอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับช่องทางการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) “ฟรี” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สายงานจัดซื้อ) และบริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ที่จะมาเผยเคล็ดลับช่องทางการเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) พร้อมให้คำแนะนำ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 5304 อาคาร 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.utcc.ac.th/brandthaicenter แล้วส่งเอกสารมาที่เบอร์โทรสาร 02-692-3750 หรือ อีเมล [email protected] หมดเขตการรับสมัครวันที่ 8 ธันวาคม 2556
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-697-6355-6 และ 085-062-7464 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter www.facebook.com/brandscenterutcc หมายเหตุ **ผู้ประกอบการธุรกิจต้องนำผลิตภัณฑ์ในกิจการของท่านมาด้วย เพื่อประกอบขอรับคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 
     
           ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  
           กำหนดการโครงการ  
     
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy ปี 2556  
     
           
      ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด “โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์CreativeEconomy”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านการสร้างแบรนด์แก่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาสในการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับธุรกิจสร้างสรรค์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการโดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนักและสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้จริง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6355-6 โทรสาร. 02-692-3750E-mail: [email protected] เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter www.facebook.com/brandcenterutcc
 
     
            รายละเอียดโครงการ  
            ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  
            กำหนดการโครงการ  
     
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Strategies for Penetrating New Markets: “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ก่อนทะยานสู่ตลาดโลก” (ขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2556)  
           สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรที่มีความพร้อมและตั้งใจในการสร้างเพื่อเจาะหาตลาดเป้าหมายและเชื่อมโยงธุรกิจ (Matching) และขยายโอกาสช่องทางการตลาดในระยะยาวในต่างประเทศตลอดจนพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการอบรม Strategies for Penetrating New Markets: “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ก่อนทะยานสู่ตลาดโลก” ที่จะติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขัน เน้นโดนใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายไปเต็มร้อย กับกลยุทธ์การเจาะหาตลาดเป้าหมาย อาวุธที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของท่านทะยานสู่ตลาดโลก โดยหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เรียนรู้กระบวนการเจาะหาตลาดเป้าหมายอย่างรอบด้าน “ฟรี” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาถ่ายทอดกลยุทธ์การเจาะหาตลาดเป้าหมาย ก่อนนำท่านบินลัดฟ้าไปจัดแสดงสินค้า ณ ประเทศจีน และออสเตรเลีย**  
     
 
 
     
            ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dip.go.th และ www.utcc.ac.th/brandthaicenter และสมัครทางไปรษณีย์
โดย Download ใบสมัครได้ www.dip.go.th และ www.utcc.ac.th/brandthaicenter แล้วส่งเอกสารมาที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 20 ชั้น 5
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 18 มีนาคม 2556
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-697-6355-6 และ 085-062-7464 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter www.facebook.com/brandscenterutccคุณอมรพรรณ สุนาพันธ์ โทร.02-697-6355-6 มือถือ 085-062-7464 อีเมล [email protected] หมายเหตุ ** กิจกรรมการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดแสดงสินค้าเอง

 
             ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม Strategies for Penetrating New Markets: “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ก่อนทะยานสู่ตลาดโลก”  
             กำหนดการการอบรม  
             ลงทะเบียนออนไลน์  
     
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Strengthen Your Business for AEC 2015: “สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ มุ่งพิชิตตลาดอาเซียน” (ขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556)  
                
       สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรที่มีความพร้อมและตั้งใจในการพัฒนาสถานประกอบการเข้าสู่ AECเข้าร่วมโครงการอบรม Strengthen Your Business for AEC 2015: “สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ มุ่งพิชิตตลาดอาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกับการเข้าร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2015 (ASEAN Economic Community : AEC 2015) เพื่อมุ่งพิชิตตลาดอาเซียน ด้วยหลักสูตรการอบรมและกลยุทธ์การตลาด (Marketing) “ฟรี” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาถ่ายทอดกลยุทธ์การตลาด (Marketing) ให้ท่านได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ก่อนนำท่านบินลัดฟ้าไปดูงานสู่ประเทศอาเซียน**
 
     
 
 
     
          ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dip.go.th และ www.utcc.ac.th/brandthaicenter และสมัครทางไปรษณีย์
โดย Download ใบสมัครได้ www.dip.go.th และ www.utcc.ac.th/brandthaicenter แล้วส่งเอกสารมาที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 20 ชั้น 5 เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-697-6355-6 และ 085-062-7464 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter
www.facebook.com/brandscenterutcc
คุณอาณดา สามสุวรรณ โทร.02-697-6355-6 มือถือ 086-982-3096 อีเมล [email protected]
 
         
            ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ อบรม Strengthen Your Business for AEC 2015: “สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ มุ่งพิชิตตลาดอาเซียน”  
            กำหนดการการอบรม  
           ลงทะเบียนออนไลน์  
     
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นที่หนึ่งในอาเซียน  
     
            สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเชิญผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
ที่มีความพร้อมและตั้งใจในการพัฒนาสถานประกอบการอาหารสำหรับการเข้าสู่ AEC เข้าร่วมโครงการอบรม ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นที่หนึ่งในอาเซียน ที่จะเผยเคล็ดลับการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอาหาร ใน AEC ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารให้โดนใจผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายในอาเซียน ผ่านหลักสูตรการอบรมและกลยุทธ์การตลาด (Marketing) “ฟรี” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาถ่ายทอดกลยุทธ์นำธุรกิจอาหารไทยของท่านก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน
 
     
 
 
     
           ผู้ประกอบธุรกิจอาหารที่สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์โดยเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dip.go.th และ www.utcc.ac.th/brandthaicenter และสมัครทางไปรษณีย์
โดย Download ใบสมัครได้ www.dip.go.th และ www.utcc.ac.th/brandthaicenter แล้วส่งเอกสารมาที่ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 20 ชั้น 5
เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมดเขตการรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-697-6355-6 และ 085-062-7464 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter www.facebook.com/brandscenterutcc
 
     
           ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็นที่หนึ่งในอาเซียน  
           กำหนดการการอบรม  
           ลงทะเบียนออนไลน์  
     
     
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาี “เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ด้วย Software ธุรกิจ” ติดปีกแบรนด์ไทยสู่ AEC โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
     
 
       สัมมนาฟรี “เพิ่มกำไร ลดต้นทุน ด้วย Software ธุรกิจ” ติดปีกแบรนด์ไทยสู่ AEC พร้อมลุ้นรับ Software HR CLOULD 1 ปี และ Free Consulting ด้าน Marketing & Branding จากผู้เชี่ยวชาญ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5403 รับจำนวนจำกัด จัดโดยศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัท CS LOXINFO จำกัด (มหาชน) 
 
         ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ิ  http://csloxinfo.com/cloud/?page_id=663  
           
 
 
     
 

        สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร.02-697-6355-6 โทรสาร. 02-692-3750 มือถือ. 085-062-7464 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter และ www.facebook.com/brandstudiesandresearchcenter

หมายเหตุ : *ผู้เข้าร่วมอบรมโปรดนำ Computer Notebook มาในวันสัมมนาเพื่อลุ้นรับ Software ฟรี 1 ปี 
                ** เนื่องจากลานจอดรถมีจำนวนจำกัดเพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการ
รถสาธารณะแทน

 
     
 

กำหนดการ
12:30-13:00 น.         ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารประกอบ

13.00-13:20 น.         กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา
                                 โดยดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ
                                 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
                                 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

13.20-13.40 น.          เล่าประสบการณ์ และตัวอย่างการใช้ Software
                                 
ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ ได้อย่างไร ?
                                 โดยคุณสมชาย กิติภรณ์: CEO - บริษัท KPSOFT

13.40-14:30 น.         “Revolution of Cloud Computing
                                   ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจไทย”
                                  โดยคุณเมธา ทองย้อย Sales and Marketing Director
                                  บริษัท KPSOFT

14.30-15:00 น.          รับประทานอาหารว่าง

15:00-16:20 น.         “Branding 3.0 เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทย สู่ AEC” 
                                  โดยอาจารย์มานา คุณธาราภรณ์
                                   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
                                  และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า
                                   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

16:20-16:30 น.          Q & A

16:
30-16:40 น.         จับฉลากบริษัทที่ได้รับเลือกใช้ - Software HR CLOULD 1 ปี จำนวน 5 บริษัท
                                  จับฉลากบริษัทที่ได้รับเลือก Free Consulting ด้าน
                                   Marketing & Branding 
                                  จากศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                                  จำนวน 5 บริษัท

จบการสัมมนา

 
     


  กิจกรรมศูนย์ ฯ (Activities)  
     
  โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "Creative Economy"  
     
         ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้าร่วมกับ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้ากรมส่งเสริมการส่งออก และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจแบบฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "Creative Economy"  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ยวชาญเฉพาะด้าน ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย อาทิ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณวัชรา ชำนาญวงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 19 และ 25 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา  
 
 
     
         โดยทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "เศรษฐมนุษย์" ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม "Bossump" ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม "ปางนารายณ์" ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท  
   
     
  โครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 5  
 
 
 
       ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต และ 4 ชุมชน (ชุมชนโคกไคร ชุมชนบ้านสามช่อง ชุมชนบ้านเกาะนก และชุมชนบ้านช้างนอน) ณ จังหวัดพังงา จัดโครงการอบรม UTCC Brand Youth Creativity Camp ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว (Destination Branding @ พังงา)" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้อันเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยาย อาทิ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Brandbeing Consultant จำกัด คุณ จตุพล นาคนิ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท The Way Communications จำกัด เมื่อวันที่ 2-6 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา
 
   
 
 
 
 
     
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก  
 
      สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก เรื่อง “เคล็ดลับการสร้างตรา สินค้าสู่ระดับสากล” ณ ห้องเรียน Ex-MBA 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา
 
 
 
   
     
  โครงการอบรมสัมมนา CEO Branding ครั้งที่ 3  
 
 
 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาลัญ วรพิทยุต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า ให้การต้อนรับวิทยากรรับเชิญ คุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) รองบรรณาธิการบริหารมติชนสุดสัปดาห์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการเสวนาหัวข้อ "สร้างแบรนด์ไทยกับเถ้าแก่น้อย" ณ ห้องประชุมสัมมนา อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR)  
     
  พลิกชะตาฝ่าวิกฤต.... ค้นหาทางรอดด้วย "สติ"  ฝ่าวิกฤติด้วย "ปัญญา " กับเสวนาหยุดโลกกับเหล่ากูรู  
         
        พบกับงานเสวนาหยุดโลกกับ 4 กูรู ประกอบด้วย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ นักวิชาการด้านภัยพิบัติ "ผู้ไขปริศนาโลกแตก" วิกรม กรมดิษฐ์ "เซียนเศรษฐกิจและธุรกิจ" สาลินี วังตาล "ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย" ซินแสช้าง ทศพร ศรีตุลา "บุรุษผู้หยุ่งรู้ดินฟ้า และโชคชะตา"ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ดำเนินนายการโดย สัญญา คุณากร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14.00 - 17.00 น.โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน บัตร 1,500 บาท รายได้สมทบทุน "กองทุนเพื่อนร่วมโลก" จองบัตรที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา www.jslglobalmedia.com/2012crisis สอบถามรายละเอียด โทร. 02-731-0630 ต่อ 340
 
     
 
 
 
 
  University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, Thailand.

 
 
      
 
 
12 May, 2011
 
 

         ASEAN Mass Communication Studies and Research Centre (AMSAR), School of Communication Arts, University of the Thai Chamber of Commerce is organizing an annual international conference entitled “New Media and Changes in Mass Communication” Perspective on media landscape in the next decade to be held on 12 May 2011 at the University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand. The primary focus is on new media and its impact on aspects of mass communication domain. Apparently, we encourage submissions from both professional and scholars. Also, we consider work across variety of theoretical and methodological approaches. Area of coverage includes wide range of perspective from disciplinary approaches: Sociology, Psychology, Anthropology, Economics, Policy studies.
         The abstract should provide an outline of the main theme/question,
clear research method and sample of the study should consist of : the contact information and 250-300 words abstract that summarizes the purpose, approach, and findings. Deadline: all submissions must be completed online no later than 11.00 p.m., 15 April 2011.
Participants are subject to a charge of 800 Baht (25 USD). Inc: Paper & Coffee Break (Contributors are exempt from registration fee.)
Contact details:
Dr. Prapas Nualnetr Tel. +66-(0)8-1-823-5099
Dr. Benjabhorn Wuthipand Tel. +66-(0)8-5-048-4834
A. Sopark Phanitphapibool Tel. +66-(0)8-7-675-1010
ASEAN Mass Communication Studies and Research Centre (AMSAR),
School of Communication Arts,UTCC, Dindang, Bangkok10400, Thailand
Fax. +66-(0)2-697-6631 e-mail: [email protected]

 
            AMSAR call for paper 2011 PR Eng  
 
 
 
ธนาคารข้อมูลเพื่อการวิจัย
 
 
       มหาวิทยาลัยหอการไทย เปิดให้บริการฐานข้อมูล Thailand Data Verse Network ศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย วารสาร บทความ และสื่อการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิจัย ประชาชนและประเทศไทยอย่างสูงสุด ผู้สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Thailand Data Verse Network
 
 
 
     
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 เข้าศึกษาต่อใน 8 คณะ กว่า 40 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ 3 สาขา ดังนี้ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

นักศึกษาใหม่ทุกท่านจะได้รับ My Choice Clicker และมินิโน๊ตบุค เพื่อใช้ประกอบการเรียน แบบ Hybrid Learning System ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 พฤษภาคม 2553

โดยผู้สนใจสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทำเบียนบ้าน ใบ รบ. และรูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 3 รูป ซึ่งสามารถสมัครผ่านทางเวปไซต์ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ที่ http://newtrend.utcc.ac.th/utcc.html หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 12 ชั้น 1 โทร.0-2697-6761-5 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30–16.00 น.

 
  ข่าวประกาศ (Announcement)

 
  เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทาง E-mail  
 

       ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดบริการโดยไม่คิดมูลค่า
ให้กับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างตราสินค้า (Branding) สามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล
ข่าวสารทาง E-mail เมื่อมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า อาทิ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านตราสินค้าแก่ผู้ส่งออก โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร CEO Branding เป็นต้น สนใจลงทะเบียนได้ที่ Registration

 
 

ศึกษาและวิจัยด้านตราสินค้า
ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า หรือศูนย์แบรนด์ วางมาตรฐานการวิจัยเจาะลึก ด้านตราสินค้าโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยใน 3 มิติด้วยกันคือ

  1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของแบรนด์ กับพฤติกรรมการเลือกแบรนด์ของผู้บริโภค
  2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ประสบผลสำเร็จ และที่ล้มเหลว
  3. การศีกษาทฤษฎีด้านการบริหาร แบรนด์เพื่อค้นหาแบบจำลองที่เหมาะสมกับแบรนด์ไทย ผลลัพธ์จากกาารศึกษา 3 มิติ ทำให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งรวมความรู้ที่พร้อมให้บริการข้อมูลที่จำเป็น ต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแก่ธุรกิจไทย และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-697-6000, 1141 กด 8822 โทรสาร: 02-276-2126

© 2007 Brand Studies and Research Center
University of The Thai Chamber of Commerce