ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร
Business Successor Program
"การสร้างผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ"
หมายเหตุ ต้องระบุข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
Note Please filled all of information
 
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด
ศาสนา สัญชาติ
ประเภทธุรกิจ
ผลิต บริการ ค้าปลีก อื่น กรุณาระบุ
บริษัท / หน่วยงาน
ตำแหน่ง
ที่อยู่บริษัท
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ โทรสาร
E-mail
สมาชิก สธวท. คุณแม่เป็นสมาชิก สธวท. ไม่ได้เป็นสมาชิก
ทราบข่าวหลักสูตรจาก
 
 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โปรดชำระค่าสัมมนาจำนวน 25,000 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี
"ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs"
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่บัญชี 030-0-24720-2


สามารถส่งใบสมัครสัมมนาหลักสูตรและหลักฐานการชำระเงินได้ที่
126/1 วิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม. 10400 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตึก 7 ชั้น 14 ห้อง 2 (71402)
หรือ E-mail: [email protected]
ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 16:30 น.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6351-2
และ โทร. 096-234-6470 คุณฐิติมา, 096-234-6743 คุณโชติกา
"รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น"

 
Copyright © Family Business Study Center : UTCC