เราให้บริการ

- ออกแบบลายวงจรพิมพ์ (PCB)  จากลายวงจร SCHEMATIC หรือจากแผ่นตัวอย่าง

- ทำแผ่นวงจรพิมพ์ หน้าเดียว สองหน้า PLATED THROUGH  HOLE

-  ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมอุปกรณ์)

-  รับออกแบบวงจร ด้านอนาลอก ดิจิตอล และ ไมโครโปรเซสเซอร์

-  รับทำ Simulation  ด้วยโปรแกรม Pspice และพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์

-  ให้คำปรึกษา งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

Home