สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล   โดย ... วิสา

     ใครจะรู้วิวัฒนาการทางด้านภาษาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีต้นตอและแหล่งกำเนิดที่แท้จริงมาจากไหน วิซ่าขอบอกตามตรงค่ะว่าสนใจเรื่องนี้น้อยเต็มที อย่างไรก็ตาม วิซ่าคิดว่า ภาษาที่ใช้ในปัจจุบันก็คงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของพัฒนาการทางด้านภาษา เพราะแน่นอนว่าวิวัฒนาการด้านภาษาย่อมมีต่อไปไม่รู้จบ


     ภาษาสมัยก่อนเป็นภาษาที่ถูกต้องตามระบบแบบแผน ตามความรู้ที่เด็กๆได้ร่ำเรียนมาจากครูอาจารย์ และพ่อแม่สืบทอดต่อกันมา จนเป็นมรดกตกทอดทางสังคม ทุกชาติ ทุกภาษา แต่ครั้นถึงสมัยของตัววิซ่าเอง ( ณ ปัจจุบัน ) ภาษามีการจำแนกแบ่งออกเป็นรูปแบบ มีทั้งภาษาเฉพาะกลุ่ม เฉพาะวงการ เฉพาะชาติ ซึ่งบางภาษานั้นหลายๆคนอาจจะยังมีญาณรับรู้ ไม่ถึงขั้นพอที่จะเข้าใจภาษานั้นๆได้ โดยเฉพาะภาษาของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีหลายรูปแบบ ยากที่จะหาคำจำกัดความ มีนักวิจารณ์ภาษาหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของภาษาในอนาคตว่าจะไปในทิศทางใด คำตอบคือภาษาส่วนใหญ่มิได้เป็นภาษาตาย ที่จะขาดการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงดังเช่น ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต เป็นต้น


     รูปแบบของภาษาในหมู่วัยรุ่นอาจจะดูผิดปกติไปจากแบบแผนเดิมๆที่มีมาแต่เก่าก่อน แต่เกิดจากจุดประสงค์ง่าย ๆ เพียง แนวทางในการสร้างภาษาใหม่ๆสำหรับวัยรุ่น อาจเป็นเพราะเพื่อให้คำแต่ละคำนั้นดูน่าสนใจ สั้น กะทัดรัด ล้ำสมัย ใครใช้แล้วจะดูเท่ ดังเช่น คำที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้มักพูดติดปากกับคำว่า "เดิ้น" ซึ่งมาจากคำว่า Modern แปลว่า หรู ทันสมัย เป็นการใช้หลักภาษาง่ายๆในการตัดคำออก เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียง และดูเก๋ไก๋ ไฮโซ ซึ่งคำที่วิซ่าใช้ สร้อยคำนั้น ก็เพื่อให้เกิดจินตภาพตามที่ผู้พูดได้กล่าวออกไป อาจกล่าวได้ว่า คำที่เด็กวัยรุ่นใช้กันสมัยนี้ก็เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และความโดดเด่นหรืออีกนัยหนึ่งเพื่อสร้างลักษณะส่วนบุคคลให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร


     วันนี้วิซ่าภูมิใจนำเสนอคำศัพท์ที่วัยรุ่นนิยมใช้กันในปัจจุบันซึ่งบางคำอาจจะขัดต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยแต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้กันเพื่อให้เกิดความ เก๋ ล้ำ นำสมัยแก่ตนเอง ดังนี้

- เงือก,เหียก เป็นภาษาเฉพาะกลุ่ม(กะเทย) นิยมใช้กันมากในการเรียกแทน ผู้ชาย/ผู้หญิง ที่มี
หน้าตาที่รับไม่ได้อย่างรุนแรง ใครใช้วิซ่าให้ 4 ดาวค่ะ

- โอ เป็นการตัดคำมาจากคำว่า OK ในภาษาอังกฤษ

- สำเหนียก หมายถึงการรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัว เช่น ลองมองดูตัวเองในกระจก แล้วสำรวจว่า
ตนมีอะไรดีสู้คนอื่นได้

- ชง เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายในกลุ่มของกะเทย

-ชะนี หมายถึงผู้หญิงที่มีกิริยาออกไปในแนวทางที่ไม่สู้ดี

- ซัดโฮก อากัปกิริยาการรับประทานอย่างมูมมาม

- ตัวละบาท เป็นคำอุทานเสริมบท ใช้เสริมกับคำว่า "น่าเกลียดน่ากลัวตัวละบาท" แปลว่า น่า
น่าเกลียดมาก ๆ

-ชนะเลิศ เป็นกิริยาอาการเรียกคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง

     คำต่าง ๆ ที่ วิซ่า ได้นำเสนอในวันนี้หลายๆ ท่านได้ยินแล้วอาจเกิดอาการอยากจะเป็นลมขึ้นมาทันทีเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางภาษาของวัยรุ่นในสมัยนี้ แม้จะเป็นการไม่รักษามรดกและวัฒนธรรมที่ปู่ ย่า ตา ทวด ได้ถ่ายทอดให้ด้วยความรักและเพื่อสร้างเอกลักษณ์ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของชนชาติไทย

     การดำรงไว้ซึ่งภาษาของแดนดินถิ่นเกิด ยังเป็นสิ่งที่ควรค่า แม้ว่าพัฒนาการของภาษาจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตาม ภาษาต้นตระกูลหรือภาษาแม่ ไม่ว่าภาษาใด ย่อมเป็นสิ่งที่วัยรุ่นทุกคนควรใส่ใจและ ที่สำคัญที่สุดที่วิซ่าอยากฝากทิ้งท้ายไว้ก็คือ การระมัดระวังเรื่องกาลเทศะ กรุณาอย่าไปเผลอใช้คำต่าง ๆ ที่วิซ่านำเสนอกับใครก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทซี้ปึ้กของคุณเข้านะคะ ถ้าเผลอขึ้นมา ก็ตัวใครตัวมันนะคะ