กลับไปหน้าแรก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับคณะนิเทศศาสตร์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดต่อหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
 

โครงการประจำปีการศึกษา

เว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน ศ.ส.อ.
 โครงการ
 วันที่
ทุนกู้ยืมรัฐบาล (กู้รายใหม่)
มิถุนายน - กันยายน
สัมมนาผู้นำนักศึกษา
เมษายน 2551
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาประจำปี
กุมภาพันธ์ 2551
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีที่ 4
กุมภาพันธ์ 2551
เลี้ยงอำลาและขอบคุณนักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะและมหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ์ 2551
นิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
มกราคม 2551
นิเทศศาสตร์ คืนน้ำใจสู่สังคม
มกราคม 2551
จัดเสวนาด้านนิเทศศาสตร์
โครงการรณรงค์เครื่องแต่งกาย
ทั้งปี
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงาน
ตลอดปี
ทุนกู้ยืมรัฐบาล (กู้ต่อเนื่อง)
พฤศจิกายน - มกราคม
โครงการแสดงความยินดีในวันปราสาทปริญญาบัตร
พฤศจิกายน 2550
ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายตะวันแฉ่ง)
22 - 26 ตุลาคม 2550
เตรียมความพร้อมด้านกีฬา
กันยายน 2550
โครงการนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม
25-26 สิงหาคม 2550(1)
อบรมนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่6
21 -22 กรกฎาคม 2550
บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
16 กรกฎาคม 2550
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
28 มิถุนายน 2550
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6 มิถุนายน 2550
เส้นทางสู่รั้วแม่ไทร
พฤษภาคม 2550
วัฒนธรรมสัญจรเพื่อการสื่อสาร
กุมภาพันธ์ 2550
แผนที่เว็บไซท์