เลือกโปรแกรมที่ต้องการลงทะเบียน
    Please select curriculum

  • B.Acc International program
  • ปริญญาที่สองทางการบัญชี (นอกเวลาทำการ)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) สำหรับผู้จบ ปวส.
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) สำหรับผู้จบปริญญาตรี

 

Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th