อาจารย์คณะบัญชีได้รับรางวัลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 49 ปี  
21 มิ.ย. 2555


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ทีผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดงานวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 49 ปี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธมอบรางวัลเกียรติยศต่างๆ ได้แก่ รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลพนักงานดีเด่นและรางวัลป๊อบปูล่าโหวต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งในงานนี้อาจารย์คณะบัญชีได้รับรางวัลจำนวน 3 ท่านดังนี้

  

ผศ.เยาวรักษ์  สุขวิบูลย์ได้รับรางวัล Teaching Excellent Award ประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

 

ผศ.ลินดา  พัฒนวิทยากุล ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554

 

ผศ.อรพิน  เหล่าประเสริฐ ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554

 


ที่มา:  webmaster

  ย้อนกลับ

   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved