โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชีประจำปีการศึกษา 2554  
6 ก.พ. 2555


คณะบัญชีโดยฝ่ายวิชาการ จัดโครงการเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 - 13.00 น. เพื่อประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มวิชา การเลือกสหกิจศึกษา และแผนการศึกษา 4+1 รวมถึงการนับกิจกรรมและเทคนิคการเลือกเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง โดยมี ดร.ถกล  นันธิราภากร คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ปกรอง และนักศึกษาพร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน และมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ลินดา  พัฒนาวิทยากุล หัวหน้ากลุ่มวิชาและประธานโครงการสหกิจศึกษาร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครองและนักศึกษา

 

 

ดร.ถกล  นันธิราภากร คณบดี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

คณาจารย์และผู้ร่วมงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ลินดา  พัฒนวิทยากุล บรรยายให้ข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่มา:  webmaster

  ย้อนกลับ

   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved