โครงการอบรบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี  
23 ก.ค. 2553


คณะบัญชีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2552" ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองและสามารถนับชั่วโมงการอบรมด้านการบัญชีได้ 6 ชั่วโมง ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสภาวิชาชีพบัญชีได้

รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่


ที่มา:  

  ย้อนกลับ

   
126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved