• รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอน
 • ถามเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • รายละเอียดการสมัคร
 • การสอบ
 • การเทียบโอน
 • การลงทะเบียน
 • การชำระเงิน
 • สถานที่เรียนและสถานที่สอบ

 • รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการเรียนการสอน ต้องการทราบลักษณะการเรียนการสอน ในหลักสูตร e-Learning ว่าเป็นการสอนผ่าน VDO คอนเฟอร์เร้นรึเปล่า และการเรียนการสอนจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
  ตอบ
  ลักษณะของการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่าย internet คือผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามแต่เวลาที่สะดวก เพราะเรามี Course Wares เชื่อมต่ออยู่ใน Server อยู่แล้ว ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนหรือดูเนื้อหาได้ตลอดเวลา จะไม่มีการกำหนดเวลาการเข้าเรียนว่าเวลาไหน ไม่กำหนดจำนวนในการเข้าเรียน ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถทบทวนซ้ำไปซ้ำมาได้ แต่มีข้อกำหนดว่าตลอดทั้งเทอมผู้เรียนจะต้องเข้ามาเรียนเกิน 80% ขึ้นไปในแต่ละวิชา


  ถามเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรพิจารณาอย่างไร ในหนึ่งภาคการศึกษาจะต้องชำระเป็นจำนวนเท่าไร และรวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นจำนวนเท่าไร
  ตอบ
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ฟรี) ส่วนค่าใช้จ่ายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning)จะคิดเป็นรายวิชา วิชาละ 2500 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ในเมนูโปรแกรมการศึกษา


  ขั้นตอนการสมัคร มีระเบียบขั้นตอนในการรับสมัครอย่างไร ต้อง walk in เข้ามาสมัครด้วยตัวเองกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
  ตอบ
  ในเรื่องของขั้นตอนการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถสมัครเรียน on-line ผ่านทางเว็บไซต์เข้ามาได้เลยโดยเข้ามาที่ สมัครเรียนออนไลน์ ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆทั้งสิ้น


  รายละเอียดการสมัคร ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง และจัดส่งเอกสารอย่างไร
  ตอบ
  เมื่อผู้สมัครได้ทำการสมัครเรียน on-line เข้ามาแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรหัสนักศึกษาให้กับผู้สมัครทราบ พร้อมทั้งระบุรายการหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ผู้สมัครต้องเตรียมเพื่อส่งเอกสารดังกล่าวมาทางไปรษณีย์ ตามวันเวลาที่กำหนด รายการเอกสารที่ต้องส่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ เมนูโปรแกรมการศึกษา


  การสอบ ถามเกี่ยวกับสถานที่สอบ ลักษณะการสอบ วันที่ทำการจัดสอบว่าตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์หรือไม
  ตอบ
  สำหรับในเรื่องของการสอบนั้นถ้าเป็นการสอบย่อยหรือสอบ Midterm จะสอบผ่านทาง Internet ได้เลย แต่ในส่วนของการสอบ Final นักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพฯจะต้องมาสอบกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่วนนักศึกษาในส่วนภูมิภาคทางมหาวิทยาลัยได้จัดศูนย์สอบในส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ได้แก่ ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, และศูนย์สอบที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, โดยผู้สมัครที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาคสามารถเลือกศูนย์สอบได้เองใน 5 ศูนย์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด


  การเทียบโอน สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเทียบโอน รายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ และเทียบโอนได้ทั้งหมดกี่วิชา
  ตอบ
  ในเรื่องของการเทียบโอน ทางมหาวิทยาลัยจะทำการเทียบโอนรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นทั้งสิ้น 23 วิชา (ระบุใบเว็บไซต์) คือ เทียบโอนรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ที่เคยศึกษามาแล้วในวุฒิปริญญาตรีให้กับนักศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ เมนูเงื่อนไขการเทียบโอน


  การลงทะเบียน การลงทะเบียนของผู้สมัครต้องทำอย่างไร
  ตอบ
  เมื่อผู้สมัครสมัครเรียน on-line เข้ามาทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลการสมัครให้กับฝ่ายทะเบียน เพื่อออกรหัสนักศึกษา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครและเอกสารต่างๆ มาทางไปรษณีย์


  การชำระเงิน ขั้นตอนการชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และสถานที่ในการชำระเงิน
  ตอบ
  เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งรหัสนักศึกษาแล้ว สามารถชำระเงินโดย log in เข้าไปที่ฝ่ายทะเบียน จากนั้นไปที่เมนูการชำระเงินของนักศึกษา e-Learning เพื่อ print ใบชำระเงิน แล้วนำไปชำระกับทางธนาคารที่ระบุไว้


  สถานที่เรียนและสถานที่สอบ
  ตอบ
  สำหรับสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้เองเลย เพราะเป็นหลักสูตร e-Learning เรียนได้จากทุกที่ที่ผู้เรียนสะดวก ส่วนสถานที่สอบถ้าเป็นการสอบย่อยหรือ Midterm ก็สอบผ่านทาง Internet ได้ทันที แต่ถ้าเป็นการสอบ Final ต้องมาสอบโดยตรงที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     
  126/1 Vibhawadee-Rangsit Road, Dindaeng, Bangkok 10400
  Telephone : (+66)2 697-6204-5, Fax : (+66)2 -277-4347, E-Mail : accountancy@utcc.ac.th
  Copyright© 2005 University of the Thai Chamber of Commerce. All rights reserved