News & Activities

ขอเชิญ EGG Project ทุกรุ่นออกร้าน "รวมพลคนพันธุ์ EGG"

 

 
ขอเชิญสมาชิก EGG Project ทุกรุ่น ร่วมออกร้าน
"รวมพลคนพันธุ์ EGG"


ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

 
สามารถลงจองพื้นที่ได้ 5 ช่วงเวลา ดังนี้
เวลา 08.00-10.00 น.
เวลา 10.00-12.00 น.
เวลา 12.00-14.00 น.
เวลา 14.00-16.00 น.
เวลา 16.00-18.00 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย มีโตีะเก้าอี้ให้พร้อม...ลงของขายได้เล๊ย!!


สนใจติดต่อสอบถาม 02-697-6862
ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5