ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยผู้ประกอบการ
Tel : 02-697-6152
Facebook : www.facebook.com/แคมป์เด็กหัวการค้า

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-697-6000
แผนที่/การเดินทาง
เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
รถเมล์ สาย 24 , 92 , 69 , 107 , 129 ,13, ปอ.24 , ปอ.92 , ปอ.129 ,ปอ. 4 ,ปอ. 513 ,ปอ. 138 ,ปอ.พ. 20

เส้นทางถนนรัชดาภิเษก
รถเมล์ สาย137 , 136 , 98 , ปอ.22 , ปอ. 18 , ปอ. 73 ปอ. 514

เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์
รถเมล์ สาย 12 , 36 , 204 , 117 , 13 , 54

ดาวน์โหลดแผนที่ | เส้นทางการเดินทาง (Map)