หน้าหลัก รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รายละเอียดโครงการ ติดต่อเรา
 
   รายละเอียดโครงการ
   
 
แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 และ 3 หรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครถ่ายรูป Selfie พร้อมแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว มีสิทธิได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท พร้อมมีสิทธิไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
 
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
 • นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 และ 3 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์
 • ไม่เคยเข้าร่วมแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า มาก่อน
ขั้นตอนการสมัครและการประกวด
 1. เว็บไซต์โครงการ : ผู้สนใจเข้าร่วมกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ ที http://www.utcc.ac.th/bizcamp เลือกกรอกใบสมัครออนไลน์
   
 2. Facebook :
  • กด LIKE Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
  • โพสท์รูปถ่าย Selfie พร้อมแนะนำตัวเองชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน จังหวัด และอธิบายว่า "ทำไมถึงอยากเป็นเด็กหัวการค้า" ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด บน Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
  • รอให้รูปถ่าย Selfie ของตนเองปรากฏบน Timeline ของ Facebook Fanpage
  • กด Share โพสท์ตนเองจาก Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC" พร้อมทั้ง Hashtag #แคมป์เด็กหัวการค้าปี3 ให้โพสต์ที่ปรากฏบน Timeline Facebook ของผู้สมัคร โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ Public ด้วย
   
 3. ปิดรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2560
 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันการเข้าร่วมแคมป์ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ที่
  Facebook : แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC และเว็บไซต์โครงการ www.utcc.ac.th/bizcamp
 5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าค่ายและพักค้างคืนภายใน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
  ระหว่าง 20-22 มกราคม 2560 เพื่อเข้าอบรม แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบสุดท้าย
  (มีอาหาร และเครื่องดื่มของโครงการฯ รับรองผู้ร่วมแคมป์ตลอดการจัดงาน)
 6. ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับรางวัลทุกประเภทในวันที่ 22 มกราคม 2560
หมายเหตุ
 • รางวัลทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด