หน้าหลัก รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รายละเอียดโครงการ ติดต่อเรา
 
   ติดต่อเรา
   
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-697-6000
 
วิทยาลัยผู้ประกอบการ โทรศัพท์ 02-697-6152
อีเมล์ prutcc@utcc.ac.th
facebook www.facebook.com/แคมป์เด็กหัวการค้า
 
การเดินทาง
เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
รถเมล์ สาย 24 , 92 , 69 , 107 , 129 ,13, ปอ.24 , ปอ.92 , ปอ.129 ,ปอ. 4 ,
ปอ. 513 ,ปอ. 138 ,ปอ.พ. 20
 
เส้นทางถนนรัชดาภิเษก
รถเมล์ สาย137 , 136 , 98 , ปอ.22 , ปอ. 18 , ปอ. 73 ปอ. 514
 
เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์
รถเมล์ สาย 12 , 36 , 204 , 117 , 13 , 54
 
ดาวน์โหลดแผนที่ / เส้นทางการเดินทาง (Map)