ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2019
ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ขอให้ท่านตรวจสอบรหัสทีมของท่านพร้อมผังที่นั่งสอบเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน